www.stadtbus-flensburg.deSimonsen-Tours   Simonsen-Tours
  
  
Nummer Typ Foto Historie
  

  
FL-E 165 Mercedes-Benz O 303-15 RHD Simonsen-Tours 00/0000 pfeil Simonsen-Tours, Flensburg, FL-E 165
00/0000 pfeil unbekannt
  
FL-HS 120 Mercedes-Benz O 580-15 RHD Travego Simonsen-Tours 04/2001 pfeil Top-Reisen Reinhard Weiss, Neusorg, TIR-RW 35
00/2006 pfeil Simonsen-Tours, Flensburg, FL-HS 120
06/2010 pfeil unbekannt
  
FL-SL 37 Mercedes-Benz O 303-15 RHD Simonsen-Tours 00/0000 pfeil H. M. Simonsen-Reisen, Flensburg, FL-SL 37
00/0000 pfeil unbekannt
  

  
    Zurück