Grænselandets Busser  
De Brunsbüttīler   De Brunsbüttīler
  
Kennzeichen Typ Foto Historie
  

  
HEI-AU 593 Mercedes-Benz 303-15 RHD De Brunsbüttīler 00/0000 pfeil unbekannt
00/0000 pfeil De Brunsbüttīler, Brunsbüttel. HEI-AU 593
00/0000 pfeil
  
HEI-CN 922 Neoplan N 208 H Jetliner De Brunsbüttīler 00/1993 pfeil De Brunsbüttīler, Brunsbüttel. HEI-CN 922
00/2002 pfeil
  
HEI-CT 378 Mercedes-Benz 303-15 RHD De Brunsbüttīler 00/0000 pfeil unbekannt
00/0000 pfeil De Brunsbüttīler, Brunsbüttel. HEI-CT 378
00/0000 pfeil
  
HEI-DU 22 Mercedes-Benz O 814
Ernst Auwärter Teamstar City
De Brunsbüttīler 00/0000 pfeil Verkehrsbetrieb Obervogtland
00/0000 pfeil De Brunsbüttīler, Brunsbüttel. HEI-DU 22
00/0000 pfeil
  
HEI-EL 22 Mercedes-Benz 303-9 RHP De Brunsbüttīler 00/0000 pfeil Freidrich Jasper, Hamburg, 18, HH-xx xx
00/0000 pfeil De Brunsbüttīler, Brunsbüttel. HEI-EL 22
00/0000 pfeil
  
HEI-MP 60 SETRA S 120 P De Brunsbüttīler 00/0000 pfeil Zöger "Kanalsteurer", Brunsbüttel, HEI-MP 60
00/0000 pfeil De Brunsbüttīler, Brunsbüttel. HEI-MP 60
00/0000 pfeil
  
HEI-T 813 Mercedes-Benz 303-10 RHP De Brunsbüttīler 00/0000 pfeil Zöger "Kanalsteurer", Brunsbüttel, HEI-T 813
00/0000 pfeil De Brunsbüttīler, Brunsbüttel. HEI-T 813
00/0000 pfeil
  
HEI-VC 15 SETRA S 150 H De Brunsbüttīler 00/0000 pfeil Zöger "Kanalsteurer", Brunsbüttel, HEI-VC 15
00/0000 pfeil De Brunsbüttīler, Brunsbüttel. HEI-VC 15
00/0000 pfeil
  
HEI-YR 99 Mercedes-Benz 309 D De Brunsbüttīler 00/1985 pfeil Quandt, Wilster, IZ-KS 88
01/1990 pfeil De Brunsbüttīler, Brunsbüttel. HEI-YR 99
00/1992 pfeil
  

  
    Zurück