En boligadvokat, hvad er det?

En boligadvokat, hvad er det?

17/09/2018 Slået fra Af Admin

For førstegangskøberen kan en bolighandlen være en vanskelige affære, og det kan for de fleste føles som en uoverskuelige situation at stå i alene. Står man som boligsælger er historien en anden, hvor de fleste sælgere har en ejendomsmægler ved deres side, som står for salget, rådgivning, vejledning og guider sælgeren I gennem hele processen ved boligsalg. Den service kan man som boligkøber også gøre brug af.

Her kontaktes typisk en boligadvokat I Silkeborg der har til opgave, at køberen får mest muligt ud af handlen, dog er det de færreste der er klar over dette. For de fleste er huskøb en af livets største investeringer, derfor er det vigtigt at dette gøres korrekt.

Der er flere udgifter at finde end selve husets pris, hvilket kan gøre boligkøbet til en dyrere investering end først antaget. Der er forskellige rapporter som skal udarbejdes og læses nøje igennem. Tilstandsrapporten, købsaftalen, forskellige opgørelser og dokumenter er alle lige vigtige, da de alle indeholder afgørende information om boligens tilstand.

Disse er typisk udarbejdet via tekniske og juridiske fagtermer, der for den almindelige boligkøber kan virke kryptisk og svært at gennemskue. Her anbefales det at man kontakter en boligadvokat, der kan se rapporterne og dokumenterne i gennem for at få et nuanceret billede af boligen for derefter at træffe de korrekte beslutninger.

Hvad kan en boligadvokat?

Boligadvokaten en den rette allierede ved en bolighandlen, da de har den rette ekspertise inden for ejendomsret og ved hvad de skal se efter i dokumenterne.

Da størstedelen af rapporterne er udarbejdet ud fra samme standard formular kan advokaten på ingen tid filtrere det relevante fra og finde frem de vigtigste informationer der skal, at vurdere husets kvalitet og potentiale. En advokat ved bolighandel gennemgår derefter købsaftalen og sender denne tilbage til sælgers ejendomsmægler.

Inden denne sendes tilbage, er det her vigtigt at et advokatforbehold er udarbejdet, hvilket boligadvokaten har til opgave at gøre. Et advokatforbehold betyder, at advokaten kan trække køberen ud af handlen, hvis advokaten ikke vurderer at aftalen er til købers fordel. Dette skal ske inden 6 hverdage efter at køber har underskrevet købsaftalen.

Vælger køberen at trække sig ud af handlen uden et advokatforbehold, er køber berettiget til, at betale sælger 1% af den totale købspris som godtgørelse. Er der tale om et advokatforbehold i købsaftalen kan køber trække sig ud, uden omkostninger inden 6 hverdage.

Hvornår kontaktes boligadvokaten?

Det anbefales typisk, at man kontakter boligadvokaten efter at boligen er fundet. Men inden man gør sig høje forventninger om ejendommen, bør man vente til at rapporter og dokumenter er gennem gået i samarbejde med advokaten, da der kan være mere end hvad øjet umiddelbart kan se.

Det kan være, at taget er ved at blive gammelt, gulvene skal skiftes ud, gamle el installationer skal fornyes mv. som husejer er der mange ting der skal overvejes. Jo tidligere boligadvokaten er tilstede i handlen, jo lettere vil dette være for begge parter. Typisk findes der i et advokatkontor også en købermægler, der kan være behjælpelige ved pris forhandlingerne mv.