Svoger og vandet

Svoger og vandet

30/05/2018 Slået fra Af Eskild Strudsberg

Min svoger, Tim, er ingeniør og har nu i godt og vel 20 år været ansat i teknisk forvaltning her i vores kommune. Et af hans største ansvarsområder er kommunens rensningsanlæg, og at dømme ud fra hans beretninger, er det et temmelig kompliceret område. Det skyldes ikke mindst, at der hele tiden sker en teknisk udvikling på det felt, og hans opgave er selvfølgelig også at følge med i nye landvindinger, så kommunen kan rense sit spildevand bedst muligt.

Jeg synes altid, det er meget interessant at høre ham fortælle om de forskellige nye udviklinger, som konstant er med til at rense vandet bedre end tidligere og i det hele taget høre om de udfordringer, man står overfor med sådan nogle rensningsanlæg.

Større ombygning

For nylig fortalte Tim om en større ombygning på kommunens største rensningsanlæg, som de nu skulle i gang med. Men for en gangs skyld er der ikke tale om et initiativ til at forbedre den vandbehandling, der foregår i anlægget. Denne gang er det klimaforandringerne, der har tvunget kommunen ud i en ombygning af det pågældende rensningsanlæg.

Sagen er nemlig, at anlægget er placeret forholdsvis lavt, og de seneste år har der været en vis risiko for en ødelæggende oversvømmelse i forbindelse med voldsomme regnskyl. Og meteorologerne advarer jo konstant om, at vi i de kommende år skal regne med endnu flere og endnu voldsommere regnvejr, så Tim har nu i flere år presset på overfor kommunen for at få bevilget de nødvendige midler til en klimatilpasning af det rensningsanlæg.

Den bevilling er på dette års budget, så nu skal man i gang med at bygge ovenpå betonkanterne i de store bassiner, som rensningsanlægget primært består af. Det vil nemlig være noget af en miljøkatastrofe, hvis overfladevandet kan løbe sammen med spildevandet i bassinerne, for så vil urenhederne i bassinerne løbe ud i naturen og skabe store ødelæggelser.

Oversvømmelser

Og værst vil det være, hvis det bassin, hvori man foretager den nødvendige slambehandling, bliver oversvømmet, for slammet indeholder normalt også masser af giftige stoffer som for eksempel tungmetaller.

Tim har også et ønske om at få udvidet det pågældende rensningsanlæg med en helt ny proces, for det omtalte slam kan faktisk anvendes til noget fornuftigt, nemlig til en produktion af biogas, som man så for eksempel kunne bruge som brændstof i byens kraftvarmeværk.

Problemet er bare, at et sådant anlæg vil koste en hel del millioner, som kommunen ikke har den store lyst til at finde lige her og nu. Og det er ærgerligt også for os skatteydere, for en beregning, som Tim har fået udført, viser nemlig, at det overordnet set vil være en god investering, fordi den biogas, man kan udvinde af slammet har så tilpas høj værdi, at investeringen med sikkerhed vil vise sig at være rentabel.

Men der går jo ofte politik i den slags, fortæller Tim, så jeg skal nok ikke sætte næsen op efter at kunne gå i gang med sådan et projekt i den indeværende valgperiode. Men der er selvfølgelig håb på den anden side af næste kommunalvalg.