Tvangsauktion

Tvangsauktion

13/04/2019 Slået fra Af Eskild Strudsberg

Her i landet, hvor der har været økonomisk krise i de sidste 10 år, er det et kæmpe stort problem for mange mennesker at få lov til at beholde deres bolig. Vi hører ofte om, at deres bolig bliver sat på tvangsauktion, fordi de ikke kan betale af på deres lån. Det er en meget trist historie. Mange mennesker har oplevet, at de har måttet gå fra deres bolig. Det har i nogle tilfælde endt med, at familier er blevet opløst, fordi de har måttet flytte ind hos familiemedlemmer, som kan huse dem. De har bare ikke altid plads til at huse en hel familie med far, mor og børn.

Hvor skal vi bo

Nogle familier, som har oplevet, at deres hjem er blevet solgt på tvangsauktionen, har været så heldige, at de har en anden ejendom, hvor de kan bo. Grunden er, at det er en tradition, at en familie ejer flere boliger. Investeringer i boliger har været det, man bare gjorde. Det har noget med kulturen at gøre. Boligen er det sikre sted. En bolig har ofte været en medgift, som kvinden bragte med ind i den nye familie. Ofte har manden i det nye ægtepar fået tilskrevet en bolig fra sin egen familie. Det har så været en mulighed for det unge ægtepar for at generere en indkomst ved at leje en af boligerne, de ejer ud. Hvis de ville det. Nu er det stolte mennesker, der bor her i landet. Ofte har de ikke villet leje deres ekstra bolig ud. De har enten solgt den for at købe en bedre bolig til deres egen børn, eller også har de bare haft den liggende, og ventede på, at værdien steg for så at sælge den, hvis de fik brug for penge. Fx til hospitalsophold, som kan være meget dyre. Eller til finansiering af forskellige luksusgoder.

Men de mennesker, som ikke har haft muligheden for at flytte ind i en anden bolig, de ejer efter en tvangsauktion over deres primære bolig, de har virkeligt et stort problem. Som sagt, så har man set eksempler på, at familier er blevet splittet.

Ny lovgivning

Derfor har regeringen nu indført en helt ny lov, som beskytter familiers primære bolig. Det er vist et helt unikt tiltag på verdensplan. Det har noget at gøre med, at deres bolig skal angives til skattevæsenet som primær bolig, og hvis husstandens indkomst er under et bestemt beløb, og de har udvist samarbejdsvillighed med bankerne, som de har låneaftaler med, så kan deres bolig ikke sættes på tvangsauktion. Og så er der en hel masse med bureaukratiet omkring det. Sådan noget med, at de kan få lån lagt om, så afdragene står i et rimeligt forhold til deres indkomst, og at de skal betale lånene af over en bestemt periode. 120 måneder, tror jeg, det er.

Debatten om, hvordan det har skullet sættes op, har været meget heftig. Mange mennesker synes, det er uretfærdigt over for andre, som faktisk betaler af på deres lån, fordi de har kunnet sælge sekundære boliger, de ejer. Andre igen synes, at der burde være lige vilkår for alle. Selv kan jeg ikke helt tage stilling – jeg ejer intet. Og jeg har ikke den idé om, at en ejerbolig er det sikreste sted for en familie.