Lean busdrift

Lean busdrift

26/07/2018 Slået fra Af Eskild Strudsberg

Vi har helt styr på det i Flensburg – med vanlig tysk grundighed og ordenssans. Men vi har kolleger længere nordpå, der ikke har helt samme tilgang til en effektivisering og et strømlinet flow i alle processer. Det gør de nu noget ved, og de har besluttet, at der skal optimeres med en Lean implementering i hele selskabet! Kan du huske, jeg skrev denne artikel tidligere? Det er så vores tilgang – men i bund og grund handler det jo om det samme.

Alle skal uddannes i Lean

Hver eneste medarbejder i selskabet skal have uddannelse – men naturligvis på forskellige niveauer, der afhænger f deres funktioner i firmaet og af den rolle, de skal spille under implementeringen af Lean. Under selve processen har de hyret ekstern hjælp far et firma, der ikke blot tilbyder og leverer uddannelserne men også kan stille med Lean konsulenter til at skubbe alt i den rigtige retning.

Det er en sund og særdeles farbar vej at gå i de processer – det ved vi selv fra vore egne erfaringer.

Hvorfor optimere?

Drift af transportfirmaer – uanset om der er tale om godstransport eller passagertransport – er en konstant balance mellem at sikre gode arbejdsforhold, sikre køretøjer og samtidig skabe det nødvendige overskud. Og den udfordring er ikke blevet mindre med årene, hvor stigende omkostninger til brændstof, miljø, sociale goder til medarbejdere med mere er blevet en stadigt stigende byrde for alle i transportbranchen.

En optimering med principperne i Lean betyder jo, at der effektiviseres uden tab af hverken kvalitet eller dagligt arbejdsmiljø – snarere tværtimod.

Lean er ikke hokus pokus

Nogle går fejlagtigt med den opfattelse, at Lean, Six Sigma m.m. er det rene opspind, der blot handler om at brødføde konsulenter. Intet kunne være mere forkert! Korrekt implementeret og politisk “solgt ind” til alle, er Lean en ægte definition på win/win, der har vidtrækkende og positive konsekvenser for indtjening, miljø og arbejdstrivsel. Og det er altså vigtige elementer!

Hvis du er interesseret i at vide mere om Lean og de muligheder, der ligger for forbedringer af virksomheders og organisationers drift, kan du kontakte: Leanakademiet.