Gorzelniaski FL-C 11

Gorzelniaski FL-C 11

ca. 1980 │ Betriebshof

Foto zurück       zurück zur Gorzelniaski-Fuhrparkliste       Bild vor